Què en sabem de la FUETADA CERVICAL/ WHIPLASH CERVICAL?

Què en sabem de la FUETADA CERVICAL/ WHIPLASH CERVICAL?

Què en sabem de la FUETADA CERVICAL/ WHIPLASH CERVICAL?

La fuetada cervical o whiplash cervical es va definir per la QÉBEC Task Force al 1995 com un mecanisme d’acceleració-desacceleració del coll amb transferència d’energia a la regió cervical que pot produir-se com a conseqüència d’un accident de trànsit. Es poden lesionar els teixits tous o l’os i pot produir una gran varietat de manifestacions clíniques (síndrome associat a la fuetada cervical).

Quina simptomatologia hi ha al patir una fuetada cervical?

 • Dolor zona cervical i/o de la resta de la columna vertebral que pot arribar fins a la columna lumbar i sacre.
 • Cefalea (mal de cap).
 • Acúfens o dèficit d’audició, disfagia (dificultat al empassar) o vertígens.
 • Ansietat, pèrdua de la concentració o trastorns de la vigília i la son.
 • Nàusees, astènia o diarrea.
 • Parestèsies (formigueig) a l’extremitat superior fins a la mà.
 • Dolor a l’ATM (Articulació temporo-mandibular) o alteració moviment de la mandíbula.
 • Dismenorrea (regla dolorosa) o amenorrea (no ve la regla).

Com el podem diagnosticar?

El que s’hauria de fer és, a través del CAP o urgènices, una radiografia (RX) en el pla frontal i sagital (de costat) per veure si hi ha hagut una rectificació cervical (posició recta de la columna cervical).

També és necessària una radiografia transbucal per veure la integritat del lligament alar que van dels còndils occipitals fins a l’apòfisi odontoides de l’axis (segona cervical). Si aquest lligament està afectat no es podrà realitzar l’ajustament, la manipulació cervical que és duu a terme durant el tractament.

Quines estructures anatòmiques cal tenir en compte en una fuetada cervical?

Des del punt de vista osteopàtic serà molt important tractar les meninges o Membranes de Tensió Recíproca (MTR). Les MTR són 3: la duramare, aracnoides i piamare. Aquestes meninges s’originen al crani i s’expandeixen per tota la columna fins al còccix. El que fan doncs és envoltar la columna. La seva funció per tant, és protegir al Sistema Nerviós Central (SNC).

Aquestes MTR tenen anclatges importants com:

 • Falç del cervell
 • Tenda del cerebel
 • Tenda de la hipòfisi
 • Forat magne
 • Axis (segons vèrtebra cervical)
 • C3 (sobre el lligament vertebral comú posterior)
 • L5, S1, S2 ( última vèrtebra lumbar i les dues primeres sacres)
 • Lligaments sacrociàtics, sacrococcigis i sacroilíacs
 • 2 primeres vèrtebres coccígies

Les MTR guien, limiten i regulen el moviment dels ossos del crani fins al sacre i còccix. Aquestes MTR són tensègriques, és a dir, la tracció en un punt altera tota la unitat.

Quin tractament realitzarem?

Serà important realitzar una bona anamnesi (entrevista amb el pacient) per així realitzar una exploració i diagnòstic osteopàtic més precís, ja que encara que sigui una fuetada cervical, cada pacient ha rebut el cop d’una manera específica i intensitat diferent i també serà important saber com estava emocionalment el pacient en aquell moment abans de l’impacte.

Com hem dit abans les MTR protegeixen al SNC i és per això que aquestes es posen en tensió perquè no hi hagi una lesió més greu (com podria ser una lesió medul·lar). Per contra el pacient podria presentar una sèrie de disfuncions a nivell cranial, cervical i lumbococcigies.

En una etapa inicial inflamatòria, que sol ser els primers 21 dies post traumatisme, no realitzarem encara cap tractament osteopàtic. Optarem per repòs relatiu, si podem fer les activitats de la vida diària millor, ja que el sedentarisme seria una mala opció. Intentarem disminuir al màxim possible la ingesta d’AINEs, a no ser que el dolor sigui molt fort.

A partir d’aquí, se segueix un protocol més o menys establert, anomenat SAT (Specific Adjusting Technique), i recomanable per tal de solucionar aquest problema.

En la primera sessió d’osteopatia, després d’haver realitzar una bona anamnesi i exploració, realitzarem la relaxació de les meninges a través d’una tècnica anomenada via interna que es duu a terme a nivell anal. Ho fem així ja que el còccix és el lloc més directe que tenim d’accés a les MTR.

En una segona sessió, valorarem la mobilitat activa i passiva de la columna cervical. Normalment les cervicals altes (sobretot C2-C3) solen ser les que estan en més disfunció. A partir d’aquí quan ja sabem si la vèrtebra està en flexió, extensió o translació passarem a fer l’ajustament d’aquest segment vertebral amb l’objectiu de recuperar la lordosi cervical (curvatura cervical correcte).

En una tercera sessió, podríem tornar a valorar la columna cervical i veure si cal fer un altre ajustament cervical (normalment C5 o C6).

Finalment, en una última sessió valorem com treballa la zona lumbo-sacre. Concretament zona L5 i sacre.

En totes les sessions valorarem i tractarem el ritme cranio sacral (MRP). Serà important tractar tan el sistema nerviós simpàtic (que és el que ens manté actius) intentant inhibir-lo, com parasimpàtic (que és el que ens ajuda a estar calmats i facilita la digestió) intentant activar-lo.

Més endavant podríem demanar una altra radiografia per contrastar canvis i resultats de la primera radiografia.

WhatsApp chat
Per protegir la teva intimitat, abans de continuar volem assegurar-nos que saps que, tant nosaltres com els nostres col·laboradors, utilitzem les “cookies” a la web per millorar la teva experiència de lectura. Si vols saber-ne més pots llegir la nostra política de cookies i de privadesa.    Més informació
Privacidad